BẢNG BÁO GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì Ghi chú
.com Miễn phí 280.000 VNĐ/1 năm  
.net Miễn phí 280.000 VNĐ/1 năm
 
.org Miễn phí 280.000 VNĐ/1 năm
 
.biz Miễn phí 280.000 VNĐ/1 năm
 
.info Miễn phí 280.000 VNĐ/1 năm
 

 

BẢNG BÁO GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì Ghi chú
.com.vn 350.000 đồng 350.000 VNĐ/1 năm  
.net.vn 350.000 đồng 350.000 VNĐ/1 năm  
.biz.vn 350.000 đồng 350.000 VNĐ/1 năm  
.info.vn 350.000 đồng 350.000 VNĐ/1 năm  
.org.vn 350.000 đồng 350.000 VNĐ/1 năm  
.gov.vn 200.000 đồng 200.000 VNĐ/1 năm *
.name.vn 30.000 đồng 30.000 VNĐ/1 năm **
.edu.vn 200.000 đồng 200.000 VNĐ/1 năm **
.health.vn 200.000 đồng 200.000 VNĐ/1 năm **
.vn 350.000 đồng 480.000 VNĐ/1 năm ***

Ghi chú: Cá nhân cũng có thể đăng ký tên miền quốc gia

* Chỉ dành cho các cơ quan nhà nước, hành chính, địa phương

** Đã được phép cấp cho cá nhân

*** Đã được phép cấp cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.

 

 

 

Bán đất   Bán nhà   Mua nhà   Mua bán nhà đất  Cho thuê nhà  Bất động sản  Cho thuê nhà riêng  Bán nhà chung cư